O'z qoidalaring
bo'yicha
to'la

Moliyaviy mustaqillikka
birinchi qadam

Bank kartasini qo'shish shart emas – hisob ro'yxatdan o'tishing bilan ochiladi.

Hamyoningga mablag'
qabul qil

Oldingda kattalar bo'lmasa ham, pulsiz qolmaysan

Kafe va do'konlarda to'lovlarni amalga oshir

Do'konda qaytimni sanash yoki cho'ntakda mayda pul olib yurish shart emas.

Mavzular
Sozla

Betakror bo'l! Ilovada sen o'z qiziqishlaringdan kelib chiqqan holda fon va avataringni o'zgartirishing mumkin.

Cashback
Ishlab top

Click Start orqali amalga oshirilgan xaridlar va pul o'tkazmalarining bir qismi hamyoningga qaytadi. Bu mablag'ni sen bog'da sayr qilishga yoki tushlikka sarflashing mumkin.

Vidjetlar
Boshqar

Bosh ekranni o'zing xohlagandek o'zgartir. Ko'p ishlatadigan vidjetlaringni qo'sh va ularning tashqi ko'rinishini o'zgartir

Click Start bilan mablag'ingni mustaqil boshqar